(THAILAND) 

อุปกรณ์สอบเทียบแบบพกพา

​ชุดตรวจวัดอคูสติกภายในอาคาร

สายสัญญาณเพื่อเพิ่มความยาวแก่หัวไมโครโฟน

SV 35A

ชุดตรวจวัดอคูสติกภายในอาคาร เหมาะสำหรับ 

 • ตรวจวัดระดับเสียงรบกวนที่เกิดขึ้นภายในอาคาร เพื่อวิเคราะห์หาแนวทางแก้ไข 
 • ตรวจวัดค่าระดับเสียงพื้นฐานในรูปแบบ dBA, NC, NR ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญของอคูสติกภายในห้อง
 • ตรวจวัดระดับเสียงในการติดตั้งระบบขยายเสียงภายในอาคาร 
 • ตรวจวัดสภาพอคูสติกภายในอาคาร ได้แก่ ค่าความก้อง (Reverberation Time), ค่าความชัดเจนของเสียงผ่านเครื่องขยายเสียง (STIPA) 
 • ตรวจวัดและคำนวณเพื่อหาประสิทธิภาพในการป้องกันเสียงของระบบผนังภายในอาคาร รวมทั้งผนังกรอบอาคาร (Facade) 
 • เป็นเครื่องมือสำคัญในการช่วยวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์สำหรับสินค้าที่ช่วยในการปรับปรุงสภาพอคูสติกภายในอาคารเช่น ทดสอบคุณสมบัติในการดูดซับเสียงของวัสดุ ทดสอบประสิทธิภาพการป้องกันเสียงของผนัง เป็นต้น 

SC 93

ชุด SVAN 977B ประกอบด้วย

 • ตัวเครื่อง SVAN 977 class 1 
 • ตัวขยายสัญญาณไมโครโฟน (Preamplifier) SV 17
 • ไมโครโฟนแบบวัดเสียงจากทุกทิศทาง (Omni directional) GRAS 40AE ตามมาตรฐาน IEC 61094-4
 • SA 143 กล่องเก็บเครื่องวัด 
 • SA 22 ฟองน้ำกันลม (Windscreen) 
 • 8 GB microSD card 
 • ถ่าน AA จำนวน 4 ก้อน 
 • สาย USB สำหรับเชื่อมกับคอมพิวเตอร์ 
 • แผ่น CD คู่มือการใชงาน 
 • เอกสารผลการสอบเทียบเครื่องมือ 
 • ใบรับประกัน
 • โปรแกรม Supervisor 
 • โปรแกรม SVAN PC++
 • แอปพลีเคชั่น SVANMOBILE ควบคุมการทำงานของเครื่องผ่าน
  โทรศัพท์มือถือด้วยสัญญาณบลูทูธ

Speaker

ลำโพงควบคุมด้วยรีโมท เพื่อสร้างสัญญาณเสียงสำหรับวัดอคูสติกภายในอาคาร

OPTIONAL ACCESSORIES

ขาตั้งสามารถยึดความยาวได้สูงสุด 4 เมตร 

SA 420B

Contact us: 02 -116 - 5860 

World class INNOVATIVE OF SOUND AND VIBRATION MEASUREMENT