(THAILAND) 

Contact us: 02 -116 - 5860 

World class INNOVATIVE OF SOUND AND VIBRATION MEASUREMENT

เพื่อนข้างบ้าน ตึกแถว อพาร์เม้นต์ คอนโด สร้างเสียงดังรำคาญ มีกฏหมายอะไรไว้ใช้จัดการได้บ้าง ??

ถ้าสรุปง่ายๆ ตอนนี้มีกฎหมายอยู่ 3 ตัวที่สามารถนำมาใช้ดำเนินการได้ครับ คือ
-- กฏหมายตัวแรก -- 

พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 มาตรา 26 และ 27 ใช้สำหรับกรณีที่เพื่อนบ้านสร้างความรำคาญโดยการเปิดเสียงดัง จัดงานเสียงดัง (กรณีจัดงานจริงจัง) ทำให้เราได้รับความเดือดร้อน สามารถไปแจ้งเจ้าหน้าที่รัฐ ให้มาตรวจสอบ และระงับเหตุได้ครับ

แต่ถ้าหากว่ายังคงดื้อดึงทำอีก จะถูกดำเนินคดีตามกฏหมาย เจ้าหน้าที่รัฐสามารถใช้ จากมาตรา 74 กล่าวคือ เมื่อทางนิติบุคคล หรือเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบได้บอกกล่าวตักเตือนแล้ว แต่เพื่อนบ้านของคุณไม่ปฏิบัติตามคำสั่ง จะต้องได้รับโทษโดย ถูกจำคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับไม่เกิน 2,000 บาท ตามกฎหมาย

-- กฏหมายตัวที่สอง-- 

ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 372 เมื่อเพื่อนบ้านของคุณทะเลาะกัน

เสียงดัง คุณสามารถแจ้งต่อทาง เจ้าหน้าที่ตำรวจให้ระงับเหตุทะเลาะวิวาท โดยมีบทลงโทษตามมาตรา 372 คือ ปรับไม่เกิน 500 บาท เพื่อควบคุมและป้องกันไม่ให้เหตุการณ์เกิดขึ้นซ้ำอีก-- กฏหมายตัวที่สาม--


เพื่อข้างห้องเปิดทีวีเสียงดัง คุยโทรศัพท์เสียงดัง ในกรณีนี้อาจจะใช้ พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 623 กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ส่วนที่ 5 เพื่อแจ้งให้เจ้าหน้าที่เข้าระงับเหตุ ตามสมควร ซึ่งจะเห็นได้ว่าในกรณีนี้จะเป็นลักษณะให้ไกล่เกลี่ย มากกว่าการเข้าจัดการครับ

อย่างไรก็ดีคาดว่าในอนาคต การทบทวนเรื่องกฏหมายเสียงรบกวน จะพิจารณาโทษให้รุนแรงมากยิ่งขึ้นแน่ๆ ครับ เพราะเมืองแออัดขึ้นทุกวัน 
ดังนั้นหากใครมีปัญหาเรื่องที่อยู่อาศัยได้รับเสียงรบกวน หรือต้องการป้องกันไม่ให้เสียงจากห้องเราไปรบกวนเพื่อนบ้าน เพื่อสังคมที่หน้าอยุ่