ซอฟแวร์

SV 258

รูปแบบการสั่งงานสถานีตรวจวัดผ่านทางเวปไซต์ ดังนั้นจึงไม่ข้อจำกัดในการควบคุมสถานีตรวจวัดไม่ว่าจะใช้ เครื่องคอมพิวเตอร์ มือถือ แท็บเล็ต ก็สามารถควบคุมสถานีตรวจวัดผ่านการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตได้ตลอด 24 ชั่วโมง 

​สามารถคลิ๊กรูปภาพเพื่อดูรายละเอียด

เครื่องสอบเทียบระดับเสียงแบบพกพา Class1  ที่ให้ระดับความดังของเสียงอ้างอิงที่คววามถี่ 1000 Hz มีความดังได้ 2 ระดับคือ 94 และ 114 dB 

SVAN NET

โปรแกรมเสริมสำหรับ SVAN PC++ วิเคราะห์สัญญาณเสียงและการสั่นสะเทือนในรูปแบบ Wave file ที่ทำการวัดจากเครื่องวัดของ Svantek โดยสามารถนำมาคำนวณตัวแปรต่างๆแยกตามความถี่แบบ 1/3 ออกเตฟ หรือในแต่ละความถี่ด้วยเทคนิค FFT (Fast Fourier Transform) รวมทั้งการวิเคราะห์ Tonality จาก 24 wave file ในการคำนวณเพียงครั้งเดียว

สำหรับวัดเสียง

SV 34A

โปรแกรมเสริมสำหรับ SVAN PC++ เพื่อใช้ในการคำนวณตัวแปรของเสียงและการสั่นสะเทือนในสิ่งแวดล้อมแบบชั้นสูง สนับสนุนการคำนวณในตัวแปรของ กลางวัน/กลางคืน/หรือเป็นบางช่วงเวลา พร้อมวิเคราะห์ข้อมูลเชิงความถี่แบบ 1/3 ออกเตฟ 

เพิ่มการวิเคราะห์แบบเลือกเฉพาะบางช่วงเวลามาทำการวิเคราะห์ หรือตัดช่วงเวลาที่ไม่ต้องการออกได้อย่างง่ายดาย 

นอกจากนี้ยังสามารถเรียกผลการวัดหลายครั้งมาทำการวิเคราะห์เปรียบเทียบได้อย่างง่ายดาย 

เครื่องสอบเทียบขนาดเล็กแบบพกพา สำหรับเครื่องวัดระดับการสั่นสะเทือนที่มือ (Hand Arm vibration meter) ตามมาตรฐาน ISO 8041 ที่ความถี่ 80 และ 160 Hz 

 เครื่องวัดเสียงประสิทธิภาพสูงที่มีความแม่นยำระดับ Class 1 (ความคลาดเคลื่อนในการวัดแต่ละครั้งไม่เกิน 1 dB) ออกแบบอย่างชาญฉลาด ถือว่าเป็นเครื่องวัดเสียงที่วัดแบบ 1/3 ออกเตฟที่มีขนาดเล็กและน้ำหนักเบาที่สุดในโลก !!!   ง่ายในการใช้งานและวัสดุตัวเครื่องที่แข็งแรง ทนทาน สวยงาม เหมาะกับงานตรวจวัดเสียงรบกวนทุกรูปแบบ 

สำหรับวัดการเสียงรบกวนและการสั่นสะเทือน

เครื่องวัดระดับเสียงสะสมความแม่นยำสูงระดับ Class 1 (วัดแต่ละครั้งมีความคลาดเคลือนไม่เกิน 1 dB) ตัวเครื่องมี 2 ช่องสัญญาณ สามารถวัดระดับเสียงสะสมโดยไมโครโฟนพร้อมกัน 2 ตัว 

นอกจากนั้นยังรองรับการวัดแบบ MIRE (microphone in real ear) ตามมาตรฐาน ISO 11904-1 ซึ่งเป็นการวัดค่าระดับเสียงสะสมภายในช่องหู สำหรับผู้ปฏิบัติที่ใช้หูฟัง เช่น โอเปอเรเตอร์ที่ใช้หูฟังรับสายลูกค้าตลอดทั้งวัน 

Click

SVAN 971

​สามารถคลิ๊กรูปภาพเพื่อดูรายละเอียด

SVAN PC++

(MAIN PROGRAM)

SVAN PC++

(Building Acoustics module)

การสอบเทียบ

SVAN 103

แอนดรอยน์ แอปพลิเคชั่น เพื่อใช้เชื่อมต่อเครื่อง 977 และ 979 ผ่านสัญญาณบลูทูธ เพื่อใช้ในการควบคุมเครื่อวัดสำหรับทำการวัดเสียง ดูวิเคราะห์ข้อมูลผ่านมือถือและแท็บเล็ต อย่างง่ายดาย 

SVAN 979

SV 271

Click

SVAN 102

โปรแกรมเสริมสำหรับ SVAN PC++ ถูกออกแบบเพื่อใช้ในการควบคุมสถานีตรวจวัดเสียงและการสั่นสะเทือนโดยเฉพาะ ถูกใช้ในการควบคุมสั่งงานเครื่อวัดจากคอมพิวเตอร์ผ่านสัญญาณโทรศัพท์ รวมทั้งการบันทึกข้อมูลผลการวัดเพื่อนำมาใช้วิเคราะห์ตามความต้องการของผู้ใช้งานอย่างมืออาชีพ

SV 35A

เครื่องตรวจวัดปริมาณเสียงสะสม (Dosimeter) เครื่องแรกของโลกที่ SVANTEK กล้ารับประกันไมโครโฟนแบบ MEMS ตลอดอายุการใช้งาน !! พร้อมกับเทคโนลีใหม่ล้าสุดที่สามารถเชือมสัญาญบลูทูธควบคุมผ่านสมาร์ทโฟน รวมทั้งแสดงค่าระดับเสียงแยกตามความถี่ทั้ง 1/1 และ 1/3 ออกเตฟ ได้อีกด้วย 

โปรแกรมเสริมสำหรับ SVAN PC++ เพื่อใช้ในการคำนวณตัวแปรทางอคูสติกสำหรับงานอาคารได้แก่ ค่าความก้อง ค่าประสิทธิภาพในการกั้นเสียงของผนังตามมาตรฐานสากล พร้อมจัดทำรายงานอย่างง่ายดาย 

เครื่องวัดระดับความสั่นสะเทือนสะสม ที่ถูกออกแบบมาให้วัดความสั่นสะเทือนที่ฝ่ามือของผู้ปฏิบัติงานโดยเฉพาะ โดยเครื่องมีขนาดเล็กทำให้การติดตั้งเครื่องกับผู้ปฏิบัติงาน ไม่ส่งผลกระทบต่อการทำงาน

SVAN 977

​สามารถคลิ๊กรูปภาพเพื่อดูรายละเอียด

Click

​สามารถคลิ๊กรูปภาพเพื่อดูรายละเอียด

SV 110

SVAN 104 A

SVAN 979 เครื่องวัดเสียงและการสั่นสะเทือน (แบบ 1 ช่องสัญญาณ) ประสิทธิภาพสูง ที่มีความแม่นยำระดับ Class 1 (ความคลาดเคลื่อนในการวัดแต่ละครั้งไม่เกิน 1 dB)  หน้าจอที่สว่างและชัดเจนที่สุด พร้อมด้วยฟังก์ชั่นการวัดที่ตอบโจทย์ในทุกรูปแบบในสิ่งแวดล้อม ทั้งนอกและภายในอาคาร (สามารถวัดอคูสติกภายในอาคารได้ ไม่ว่าจะเป็นการวัดค่าความก้อง การวัดค่าการกั้นเสียงของผนัง) การทำงานเชิง วิศวกรรม วิจัยพัฒนา วิเคราะห์ปัญหาเพื่อนำไปแก้ไข  

Click

​สามารถคลิ๊กรูปภาพเพื่อดูรายละเอียด

SV 33A

สำหรับวัดการสั่นสะเทือน

SVAN PC++

(Romote Communication module)

สถานีตรวจวัดเสียงรุ่นใหม่ล่าสุด โดยมีการเพิ่มไมโครโฟน 4 ชุด รอบตัวเครื่องเพื่อประยุกต์ในการระบุทิศทางของแหล่งกำเนิดเสียงรบกวน สะดวกสบายในการควบคุมเครื่องวัดด้วยระบบสัญญาณมือถือ สัญญาณอินเตอร์เน็ต หรือสัญญาณบลูทูธ

Click

SVAN 106

ชุดสถานีตรวจวัดระดับเสียงภายนอกอาคาร ที่บรรจุภายในกล่องกันน้ำเกรดเดียวที่ใช้ในทางการทหาร สามารถประยุกต์ใช้แผงโซล่าเซลล์เพื่อเป็นแหล่งจ่ายพลังงานให้แก่ชุดเครื่องวัด ตัวเครื่องวัดหลักที่ใช้คือ SVAN979 ทำให้สามารถวิเคราะห์ผลการวัดได้แทบทุกรูปแบบทั้งการบันทึกผลการวัดตามระยะเวลา และการวิเคราะห์ผลการวัดแบบแยกความถี่ สามารถควบคุมสถานีวัดเสียงผ่าน SVANNET ในรูปแบบเวปไซต์ดังนั้นจึงสามารถควบคุมสถานีตรวจวัดได้จากอุปกรณ์ทุกรูปแบบที่สามารถเปิดเวปไซต์ได้  ผ่านทั้งสัญญาณโทรศัพท์ สัญญาณอินเตอร์เน็ต สัญญาณบลูทูธ 

SVAN PC++

(Environmental module)

ชุดสถานีตรวจวัดระดับเสียงภายนอกอาคาร ที่บรรจุภายในกล่องกันน้ำเกรดเดียวที่ใช้ในทางการทหาร สามารถประยุกต์ใช้แผงโซล่าเซลล์เพื่อเป็นแหล่งจ่ายพลังงานให้แก่ชุดเครื่องวัด ตัวเครื่องวัดหลักที่ใช้คือ SVAN977 ทำให้สามารถวิเคราะห์ผลการวัดสำหรับงานความปลอดภัยและสุขภาพเป็นหลัก โดยสามารถวิเคราะห์แยกตามความถี่แบบ 1/1 ออกเตฟ เพียงอย่างเดียว ทำให้ราคาย่อมเยาว์ โดยสามารถซื้อ option เสริม เช่น 1/3 FFT บันทึกเสียง ได้ในภายหลัง 

Click

ชุดสถานีตรวจวัดระดับเสียงภายนอกอาคาร พิเศษที่สามารถตรวจวัดเสียงรบกวนและการสั่นสะเทือนแบบ 3 แกน ภายในอาคารหรือพื้นดินได้ในเวลาเดียวกัน ที่บรรจุภายในกล่องกันน้ำเกรดเดียวที่ใช้ในทางการทหาร สามารถประยุกต์ใช้แผงโซล่าเซลล์เพื่อเป็นแหล่งจ่ายพลังงานให้แก่ชุดเครื่องวัด ตัวเครื่องวัดหลักที่ใช้คือ SVAN958A  ทำให้สามารถวิเคราะห์ผลการวัดได้ทุกรูปแบบ ทั้งการวิเคราะห์ผลการวัดตลอดระยะเวลาทีทำการตรวจวัด หรือแยกตามความถี่ ทั้ง 1/1 1/3 หรือ FFT 

SVAN 977 เครื่องวัดเสียงและการสั่นสะเทือน (แบบ 1 ช่องสัญญาณ) ประสิทธิภาพสูง ที่มีความแม่นยำระดับ Class 1 (ความคลาดเคลื่อนในการวัดแต่ละครั้งไม่เกิน 1 dB) หน้าจอสว่างและชัดเจนที่สุด เครื่อง 977 เน้นการใช้งานในกลุ่มความปลอดภัย และการตรวจวัดเสียงในสิ่งแวดล้อม (มีฟังก์ชั่นที่มาพร้อมกับตัวเครื่องน้อยกว่า 979 จึงทำให้ราคาย่อมเยาว์กว่า ซึ่งสามารถเพิ่มได้ภายหลัง)  

SVAN 958

SV 111

เซนเซอร์ตรวจวัดระดับการสั่นสะเทือนบริเวณฝ่ามือของผู้ปฏิบัติงาน ถูกออกแบบให้มีขนาดเล็ก ทำให้ไม่รบกวนการทำงานของผู้ปฏิบัติงาน อีกทั้งด้วยเทคโนโลยี MEMS ทำให้มีความคงทนสูง ประหยัดพลังงาน 

​สามารถคลิ๊กรูปภาพเพื่อดูรายละเอียด

 (THAILAND) 

SVAN 100 A

Click

SVAN 974

เครื่องสอบเทียบระดับเสียงแบบพกพา Class1  ที่ให้ระดับความดังของเสียงอ้างอิงที่คววามถี่ 1000 Hz มีความดังเท่ากับ 114 dB 

SVAN PC++

(Wave Analysis module)

SV 200A (New)

SUPERVISOR

SV105

Contact us: 02 -116 - 5860 

เครื่องวัดการสั่นสะเทือนแบบพกพา ที่มีถึง 6 ช่องสัญญาณ สำหรับวัดการสั่นสะเทือนแบบ 3 แกน พร้อมกันได้ 2 ตำแหน่ง (ที่มือทั้ง 2 ข้าง / ที่มือและเก้าอี้ เป็นต้น) อีกทั้งยังสามารถแสดงผลการวัดเป็นแบบระดับความสั่นสะเทือนสะสม หรือการวิเคราะห์ระดับการสั่นสะเทือนแยกตามความถี่แบบ 1/1 และ 1/3 ออกเตฟ ได้อีกด้วย

SV 279

เครื่องสอบเทียบระดับเสียงแบบพกพา Class2  ที่ให้ระดับความดังของเสียงอ้างอิงที่คววามถี่ 1000 Hz มีความดังเท่ากับ 114 dB 

SVAN MOBILE

 เครื่องสอบเทียบสำหรับเครื่องวัดระดับการสั่นสะเทือนตามมาตรฐาน ISO 8041 แบบสอบเทียบที่หน้างาน (In situ check) สามารถทำการสอบเทียบกับอุปกรณ์ที่วัดการสั่นสะเทือนแบบ 3 แกน โดย SV111 สามารถสอบเทียบเครื่องมือของ SVANTEK ได้แทบทุกรุ่น เพราะสามารถสร้างความถี่ตั้งแต่ 16-640 Hz ได้ และมีอุปกรณ์ยึดเครื่องวัดกับแทนสอบเทียบอย่างง่ายดาย 

SVAN 974 ถูกออกแบบมาเพื่อใช้ตรวจวัดความสั่นสะเทือนของเครื่องจักรโดยเฉพาะ โดยใช้ร่วมกับหัววัดความสั่นสะเทือน SV80 โดย SVAN 974 สามารถวิเคราะห์ความถี่แบบละเอียดสูง (FFT) พร้อมทั้งสามารถบันทึกผลการวัดความสั่นสะเทือนในรูปแบบของ Wave file เพื่อนำไปใช้วิเคราะห์พฤติกรรมการสั่นสะเทือนได้ในภายหลัง  นอกจากนั้น SVAN 974 ยังมีช่องเพื่อเชื่อมต่อเครื่อวัดความเร็วรอบ (Tachometer ) ได้อีกด้วย

โปรแกรมชั้นสูงที่สนับสนุนเครื่องมือวัดของ SVANTEK ในรุ่น SV10x SV95x SV97x 

โดยสามารถใช้โปรแกรมในการปรับแก้การทำงานของเครื่องวัด ทำการดึงข้อมูลการวัดจากตัวเครื่องวัด การวิเคราะห์ผลการวัดเบื้องต้น เช่น ค่า Leq การแสดงผลการวัดเทียบกับเวลา  และจัดทำรายงานในรูปแบบต่างๆ โดยสะดวก รวดเร็ว

โปรแกรมฟรีแถมพร้อมกับเครื่องวัด SVANTEK 

ชุดสถานีตรวจวัดระดับเสียงภายนอกอาคาร ที่บรรจุภายในกล่องกันน้ำเกรดเดียวที่ใช้ในทางการทหาร สามารถประยุกต์ใช้แผงโซล่าเซลล์เพื่อเป็นแหล่งจ่ายพลังงานให้แก่ชุดเครื่องวัด ตัวเครื่องวัดหลักที่ใช้คือ SVAN971 ทำให้สามารถวิเคราะห์ผลการวัดสำหรับงานความปลอดภัยและสุขภาพเป็นหลัก แต่สามารถอัพเกรดเพิ่มเพื่อให้สามารถวิเคราะห์ผลการวัดแยกตามความถี่แบบ 1/1 และ 1/3 ออกเตฟ ได้ในภายหลัง

เครื่องวัดระดับการสั่นสะเทือนสะสมแบบทั้งตัว (Whole body vibration dosimeter) โดย SV100A เป็นเครื่องวัดแบบไร้สาย เชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟน ด้วยสัญญาณบลูทูธหรือสัญญาณโทรศัพท์ ทำให้สามารถดูผลการวัดจากที่ไหนก็ได้ ทำให้สามารถเฝ้าระวังผลของความสั่นสะเทือนต่อผู้ปฏิบัติงานได้อย่างใกล้ชิด นอกจากการวัดค่าระดับการสั่นสะเทือนสะสมแล้ว ยังสามารถแสดงผลการวัดแบบแยกตามความถี่ทั้งแบบ 1/1 และ 1/3 ออกเตฟ

สถานีตรวจวัดเสียงและการสั่นสะเทือน

โปรแกรมที่ถูกออกแบบมาเพื่อใช้วิเคราะห์ข้อมูลผลวัดเสียงและความสั่นสะเทือนโดยเฉพาะในงานเกี่ยวกับความปลอดภัยและสุขภาพ

โปรแกรมสามารถคำนวณวิเคราะห์ผลการวัดในรูปตัวแปรสำคัญและจัดทำรายงานเกี่ยวกับผลการตรวจวัดเสียงและความสั่นสะเทือนในงานสุขภาพและความปลอดภัยได้อย่างสมบูรณ์ อย่างสะดวกรวดเร็ว

​โปรแกรมฟรีแถมพร้อมกับเครื่องวัด SVANTEK 

SV 277

World class INNOVATIVE OF SOUND AND VIBRATION MEASUREMENT

SVAN 958 สุดยอดเครื่องวัดเสียงและการสั่นสะเทือน ที่ถูกออกแบบให้มีช่องรับสัญญาณอิสระ 4 ช่องสัญญาณ ดังนั้นสามารถต่อกับไมโครโฟน หรือเครื่องวัดความสั่นสะเทือนพร้อมกันได้ถึง 4 ตัว พร้อมแสดงผลแยกทั้ง 4 ช่องสัญญาณได้อย่างชาญฉลาด เหมาะกับงานวิศวกรรมชั้นสูง ที่ต้องการข้อมูลวิเคราะห์ในทุกรูปแบบทั้งวิเคราะห์เชิงเวลาและความถี่ เช่นการวัดอคูสติกภายในอาคาร การกั้นเสียงของผนัง การวัดความสั่นสะเทือนภายในอาคารแบบ 3 แกนพร้อมกับการวัดเสียงไปด้วยพร้อมๆ กัน   การหาค่าความเข้มของเสียง (Sound intensity) การระบุหาแหล่งกำเนิดเสียงจากความสัมพันธ์ระหว่างเสียงและความสั่นสะเทือน (Cross Spectra Technic)