(THAILAND) 

Loudness

Tonality คือการวิเคราะห์คุณภาพของเสียงโดยทั่วไปที่สอดคล้องกับการได้ยินของหูมนุษย์ 

Tonality หาได้จากการพิจารณ์เสียงที่ก่อให้เกิดความรำคาญ เพื่อคำนวณหาค่านั้นในหน่วยของ dB 

ตามมาตรฐาน ISO 1996-2 การวิเคราะห์ Tonal  มีความเกี่ยวพันกับพฤติกรรมของเสียงรบกวน 

แสดง 1/6 และ 1/12 ออกเตฟ

คุณสมบัติเด่นของ SV 104 A

 • มาตรฐาน ANSI / IEC ใช้ตรวจวัดและรายงานผลได้ตามกฎหมาย
  ประเภทของ ไมโครโฟน Type 1, Type 2
  ช่วงการตรวจวัด 0-140 dB
  การถ่วงน้ำหนักของเสียง A, C, Z(Linear), F(Flat)
  การตอบสนองต่อเสียง Fast / Slow / Impulse / Peak (Auto)
  สามารถเลือก Exchange rate ได้ 3, 4, 5 หรือ 6
  สามารถตรวจวัด SPL, LEQ, LAVG, RT, MAX, MIN, %OL, TWA, PTWA, LN, LDN, CNEL, DOSE, PDOSE, SEL ได้
  การบันทึกข้อมูล เฉพาะผลสรุปของข้อมูล หรือ รายละเอียดทั้งหมดของข้อมูล ลงบน SD Card
  Software Quest Suite Pro II – เก็บข้อมูล รายงานผล วิเคราะห์ผล แสดงกราฟ
  Special – สามารถตั้งเวลา เปิด-ปิด เครื่องเพื่อทำการเก็บข้อมูลได้โดยอัตโนมัติ
  Optional – Octave Band Filter 1/1 หรือ 1/3 / Speech Intelligibility

​OPTIONAL FUNCTIONS

SV 104 A

หากการวิเคราะห์ความถี่แบบ 1/3 ออกเตฟ ยังละเอียดไม่พอ สำหรับการวิเคราะห์ การเพิ่มความละเอียดในการวิเคราะห์ความถี่แบบ 1/6 และ 1/12 

ชุด SVAN 979 ประกอบด้วย

 • ตัวเครื่อง SVAN 979 class 1 
 • ตัวขยายสัญญาณไมโครโฟน (Preamplifier) SV 17
 • ไมโครโฟนแบบวัดเสียงจากทุกทิศทาง (Omni directional) GRAS 40AE ตามมาตรฐาน IEC 61094-4
 • SA 143 กล่องเก็บเครื่องวัด 
 • SA 22 ฟองน้ำกันลม (Windscreen) 
 • 8 GB microSD card 
 • ถ่าน AA จำนวน 4 ก้อน 
 • สาย USB สำหรับเชื่อมกับคอมพิวเตอร์ 
 • แผ่น CD คู่มือการใชงาน 
 • เอกสารผลการสอบเทียบเครื่องมือ 
 • ใบรับประกัน
 • โปรแกรม Supervisor 
 • โปรแกรม SVAN PC++
 • แอปพลีเคชั่น SVANMOBILE

คุณสมบัติเด่นของ SV 104 A

 • เครื่องวัดระดับเสียงสะสมถูกออกแบบตาม มาตรฐาน ANSI1.25 และ IEC 61252  และความแม่นยำระดับ Class 2 ตามมาตรฐาน IEC61672 สำหรับเครื่องวัดเสียง 
 • SV 104A ถูกออกแบบมาเพื่อตรวจวัดการสัมผัสเสียงรบกวน (Noise exposure measurement) ตามมาตรฐาน ISO 9612 , OSHA, MSHA และ ACGIH 
 • หน้าจอสีแบบ OLED มองเห็นชัดเจน ไม่ว่าจะเป็นกลางแดด หรือในที่มืด 
 • เชื่อมต่อสาย USB 2.0 เพื่อถ่านโอนข้อมูล และชาร์ตพลังงาน 
 • สามารถใช้โปรแกรม Superivor สำหรับการตั้งค่าการทำงานของเครื่อง SV104A ได้อย่างสมบูรณ์ 
 • SV 104A สามารถเก็บข้อมูลได้ตามช่วงเวลา ทั้งค่า Leq, Max, Min และ Peak โดยข้อมูลจะถูกบันทึกในหน่วยความจำ 8 GB รวมทั้งค่า DOSE, TWA ด้วย 
 • ​MEMS ไมโครโฟน ที่สามารถต้านทานต่อแรงกระแทกและการล่วงหล่นจากอุบัติเหตุ แต่ยังคงให้ข้อมูลที่เที่ยงตรง โดย SVANTEK รับประกัน MEMS ไมโครโฟนตลอดอายุการใช้งาน 
 • SV 104A มีระบบการบันทึกประวัติการสอบเทียบเครื่องมือ และแสดงข้อมูลการสอบเทียบในรายงาน      อัตโนมัติ
 • SV104 A สามารถบันทึกเสียง เพื่อเตือนความจำ
 • SV 104 A มีการติดตั้งระบบตรวจจับการสั่นสะเทือนแบบ 3 แกน ในตัวเครื่อง เพื่อตรวจสอบว่ามีการสั่นสะเทือนหรือการกระแทกกับตัวเครื่องที่จะส่งผลต่อระดับเสียงรบกวนที่ทำการตรวจวัด และแสดงผลการตรวจจับไว้ในผลการตรวจวัด 
 • SV 104 A สามารถเชื่อมต่อสัญญาณบลูทูธ แบบระยะไกล ได้เพื่อเชื่อมต่อกับอุปกรณ์มือถือ ทำให้สามารถเชื่อมต่อและตรวจสอบผลการวัดเสียงของเครื่องวัดที่ติดตั้งอยู่กับผู้ปฏิบัติงาน ขณะทำงานได้ทันที

Contact us: 02 -116 - 5860 

World class INNOVATIVE OF SOUND AND VIBRATION MEASUREMENT

Tonality

Loudness คือการวัดเสียงที่สอดคล้องกับการรับรู้ความดังของเสียงของมนุษย์ เนื่องจากหูมนุษย์การมีการตอบสนองความดังในแต่ละย่านความถี่ที่แตกต่างกัน (หูมนุษย์จะรู้สึกว่าเสียงความถี่ต่ำดังน้อยกว่าเสียงความถี่สูง) ดังนั้นตามมาตรฐาน ISO 5328 จึงได้กำหนดค่า Loudness ขึ้น มีหน่วยเปน Phon เพื่อใช้ในการบ่งชี้ความดังที่สอดคล้องกับความรู้สึกของหูมนุษย์

มีหลายครั้งที่ถูกพิสูจน์แล้วว่า ค่า Loudness มีความเหมาะสมในการใช้เพื่อเปรียบเทียบความดังที่สอดคล้องกับความรู้สึกของหูมนุษย์มากกว่า dBA