(THAILAND) 

Contact us: 02 -116 - 5860 

World class INNOVATIVE OF SOUND AND VIBRATION MEASUREMENT

คุณสมบัติเด่นของ SVAN 958

 • SVAN958 เครื่องวิเคราะห์เสียงและการสั่นสะเทือนแบบพกพาจำนวน 4 ช่องสัญญาณ สำหรับงานด้านวิศวกรรม 
 • ในแต่ละช่องสัญญาณสามารถทำการวัดตรวจวัดแยกเป็นอิสระได้ทั้ง 4 ช่อง ยกตัวอย่างเช่น การต่อวัดการสั่นสะเทือนแบบ 3 แกน 1 ชุด หรือแยกต่อหัววัดความสั่นสะเทือนแบบ 1 แกน เพื่อวัดพร้อมกัน 3 ชุด
 • ชุดไมโครโฟนที่ใช้กับ SVAN 958 มีความแม่นยำระดับ Class 1 สามารถทำการวิเคราะห์เสียงแบบ Real Time แบบแยกความถี่ทั้งแบบ 1/1 1/3 ออกเตฟ และ FFT 
 • SVAN 958 มีฟังก์ชั่นทำการวัด Building Acoustics แบบอิสระทั้ง 4 ช่องสัญญาณ เช่น ทำการวัดค่า RT60 พร้อมกัน 4 ช่อง 
 • มีช่อง RS232 สามารถเชื่อมต่อ เพื่อกับอุปกรณ์อย่างอื่น สามารถประยุกต์ทำงานร่วมกับสายการผลิต
 • SVAN 958 มีฟังก์ชั่นในการตรวจวัดความสั่นสะเทือนภายในอาคาร เพื่อทำการวัด ความเร็ว และความเร่ง และทำการวิเคราะห์เพื่อระบุความถี่เด่น ซึ่งอาจจะเป็นความถี่จากแหล่งกำเนิดความสั่นสะเทือน 
 • หน้าจอสีแบบ OLED 2.4" ความละเอียด 320x 240 พิกเซล ให้ความชัดเจนสูงแม้ในที่กลางแจ้ง 
 • ตัวเครื่องผลิตจากอลูมิเนียมคุณภาพสูง ป้องกันสนามแม่เหล็ก ตัวเครื่องออกแบบให้จับกระชับมือ 

ชุดไมโครโฟน

ชุดสอบเทียบการสั่นสะเทือน

ชุดไมโครโฟนวัดภายนอกอาคาร

SVAN 958

SV 208

ชุดทดสอบความสั่นสะเทือน

​ของอาคาร

SA 154

ขาตั้งสูง 4 เมตร 

SV 84/85

SM 258 PRO

ตัวแปลงสำหรับสอบเทียบหัววัด SV84

SV 80/81

SV 207B

SA 48

OPTIONAL ACCESSORIES

SV 35A

SV 55

SV 60

สาย RS 232

หัววัดการสั่นสะเทือนแบบ 3 แกน 

SA 420B

SV 111

กล่องเก็บอุปกรณ์

หัววัดการสั่นสะเทือนแบบ 1 แกน 

ชุด SVAN 958 ประกอบด้วย

 • ตัวเครื่อง SVAN 958A   
 • SA 143 กล่องเก็บเครื่องวัด 
 • SC61 TNC/BNC หัวแปลงสัญญาณ
 • ถ่าน AA จำนวน 4 ก้อน 
 • สาย USB สำหรับเชื่อมกับคอมพิวเตอร์ 
 • แผ่น CD คู่มือการใชงาน 
 • ใบรับประกัน
 • โปรแกรม SVAN PC++

อุปกรณ์สอบเทียบเสียง

กล่องกันน้ำ