(THAILAND) 

Contact us: 02 -116 - 5860 

World class INNOVATIVE OF SOUND AND VIBRATION MEASUREMENT

SA 420B

ขาตั้งปรับให้มีความสูงได้มากที่สุดถึง 4 เมตร 

OPTIONAL ACCESSORIES

SVAN 971

SV 35A

SA 271

คุณสมบัติเด่นของ SVAN 971 

 • SVAN 971 เป็นเครื่องวัดเสียงที่มีความแม่นยำสูงระดับ Class1 (วัดแต่ละครั้งมีความคลาดเคลื่อนน้อยกว่า 1 dB) ตามมาตรฐาน IEC 61672 โดยขนาดของเครื่องถือเป็นเครื่องวัดเสียงซึ่งแสดงผลการวัดแบบ 1/3 ออกเตฟ ที่ขนาดเล็กมากที่สุดเท่าที่เคยมีมา 

 • SVAN 971 มีขนาด 232.5 * 56 * 20 มิลลิเมตร และมีน้ำหนักเพียงแค่ 225 กรัม เท่านั้น 
 • โดย SVAN 971 ใช้งานง่าย แม้แต่ผู้ที่ไม่เคยมีความรู้ด้านการวัดเสียงมาก่อนก็สามารถใช้งานได้ทันที เพียงแค่กดปุ๋ม Start/Stop ก็สามารถใช้งานเครื่องเพื่อตรวจวัดระดับเสียงได้แล้ว 

 • SVAN 971 ถูกประยุกต์ใช้ในงานที่หลากหลาย ทั้งการวัดเสียงในโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อสุขภาพและความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงาน การตรวจวัดเสียงภายในสิ่งแวดล้อมแบบครั้งคราว และสำหรับการวัดเพื่อวิเคราะห์สภาพเสียงสำหรับงานทางด้านวิศวกรรม หรือทางวิทยาศาสตร์ 

 • SVAN 971 มีระบบการสอบเทียบแบบอัตโนมัติ เพียงแค่เสียบอุปกรณ์สอบเทียบแบบพกพากับหัวไมโครโฟนเท่านั้น 

 • SVAN 971 มีช่วงการวัดระดับความดังที่กว้างมาก ตั้งแต่ 15 - 140 dB 
 • ภายในตัวเครื่องของ SVAN 971 ยังมีการติดตั้งอุปกรณ์ตรวจสอบการสั่นสะเทือน เพื่อบันทึกข้อมูลในกรณีที่เครื่องเกิดการกระแทกขณะทำการตรวจวัดเสียง ซึ่งอาจจะมีผลกระทบต่อคุณภาพข้อมูลของการตรวจวัด 

 • SVAN 971 แสดงผลการตรวจวัดที่หน้าจอได้ทั้งแบบ ค่าระดับเสียงดังเฉลี่ย ค่าระดับเสียงแยกตามความถี่ในช่วง 1/1 และ 1/3 ออกเตฟ  ตั้งแต่ 10-20,000 Hz 

 • มีการบันทึกผลการวัดตลอดช่วงเวลาการวัด โดยมีความละเอียดในการเก็บค่าทุกๆ 1วินาที ทำให้สามารถดูค่าระดับเสียงแยกตามความถี่ ด้วยความถี่ของการจับสัญญาณสูงสุดที่ 100 มิลลิวินาที  ตลอดช่วงเวลาที่ทำการตรวจวัดเสียง 

 • สามารถบันทึกข้อความคอมเม้นท์ ก่อนหรือหลังการวัดได้ 

 • ข้อมูลการวัดจะถูกเก็บไว้ใน microSD card (ความจุสูงสุดได้ถึง 128 GB)  ทำให้ง่ายในการถ่ายโอนข้อมูลการวัดลงในเครื่องคอมพิวเตอร์ 

 • หน้าจอแบบ OLED ไม่ใช่แบบ Blacklight จึงให้ความสว่างมากและคมชัดสูง ไม่กินไฟจากแบตเตอรี่ สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนทั้งกลางวันและกลางคืน 

 • เพียงแค่ถ่าน AAA จำนวน 4 ก้อน สามารถจ่ายพลังงานให้เครื่องวัดใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง 16-24 ชั่วโมง

SC 91

ข้อมูลเชิงเทคนิคของ SVAN 974


สำหรับการวัดค่าการสั่นสะเทือน 

มาตรฐาน.....................................Class 1: IEC 61672-1:2013, Tye Approved ;

                                                   Class1: IEC 61260:1:2014

ค่าถ่วงน้ำหนักความถี่.....................A,B,C,Z

ค่าถ่วงน้ำหนักเวลา........................Slow, Fast, Impulse

RMS Detector.............................Digital True RMS detector with Peak detection,

                                                   ความละเอียด 0.1 dB

ไมโครโฟน...................................ACO 7052E, 35 mV/Pa, prepolariesed 1/2" condensor mic.

Preamplifier................................SV 18 detachable (60 UNS thread)

ช่วงการตอบสนองแบบ Linear.......25 dBA RMS ถึง 140 dBA Peak (ตาม IEC 61672)

ช่วงการตอบสนองเครื่องวัด............15 dBA RMS ถึง 140 dBA Peak

                                                    (จากค่าระดับเสียงต่ำสุดถึงระดับเสียงสูงสุดที่วัดได้)

ค่าระดับเสียงภายในตัวเครื่อง..........น้อยกว่า 15 dBA RMS 

Dynamic Range..........................110 dB

ช่วงความถี่....................................10 - 20,000 Hz 

การแสดงผลบนเครื่อง..........Lxy (SPL), Lxeq (LEQ), Lxpeak (PEAK), Lxymax(MAX), Lxymin (MIN) 

                                                 โดย x - ค่าถ่วงน้ำหนักความถี่ A/B/C/Z; 

                                                        y - ค่าถ่วงน้ำหนักเวลา Slow/Fast/Impulse

                                          LR (ROLLING LEQ OPTION), Ovl (OVERLOAD), Lxye (SEL) 

                                          LN (LEQ STATISTICS), Lden, LEPd, Ltm3, Ltm5 

1/1 ออกเตฟ (Option)....................แสดงผลแบบ Real time โดยแสดงความถี่ตั้งแต่ 31.5 - 16,000 Hz 

                                                    ตัวเครื่องเก็บข้อมูลในรูปแบบ 1/1 ออกเตฟ พร้อมกันทั้ง 3 รูปแบบที่มี  

                                                    ค่าถ่วงน้ำหนักรูปแบบต่างๆ ตลอดช่วงเวลาที่วัด พร้อมทั้งสามารถ

                                                    บันทึกเสียงที่วัดเพื่อนำมาวิเคราะห์ภายหลังได้ 

1/3 ออกเตฟ (Option)....................แสดงผลแบบ Real time โดยแสดงความถี่ตั้งแต่ 20 - 20,000 Hz 
                                                    ตัวเครื่องเก็บข้อมูลในรูปแบบ 1/3 ออกเตฟ พร้อมกันทั้ง 3 รูปแบบที่มี   
                                                    ค่าถ่วงน้ำหนักรูปแบบต่างๆ ตลอดช่วงเวลาที่วัด พร้อมทั้งสามารถ
                                                    บันทึกเสียงที่วัดเพื่อนำมาวิเคราะห์ภายหลังได้ 

รูปแบบการเก็บข้อมูล......................เก็บข้อมูลตามช่วงเวลาที่วัดพร้อมกันทั้ง 3 รูปแบบ

                                                    ที่มีค่าถ่วงน้ำหนักรูปแบบต่างๆ ตลอดช่วงเวลาที่วัด

สถิติ..............................................Ln (L1-L99) 

​Data Logger.................................เก็บผลการวัดตามช่วงเวลาโดยสามารถกำหนดให้เก็บข้อมูลในทุกๆ

                                                    10 มิิลลิวินาที 

บันทึกเสียงที่ทำการวัด

(Option).....................................สามารถบันทึกเสียงที่ทำการวัดในรูปแบบ Wav file เพื่อนำมาประมวลผล

                                                   หรือการเปิดเสียงฟังภายหลัง เพื่อประโยชน์ในการวิเคราะห์ข้อมูลชั้นสูง.

คอมเม้นต์ด้วยเสียง......................ตัวเครื่องสามารถบันทึกคอมเม้นต์ผลการวัดด้วยเสียง เพื่อสะดวกในการ

                                                  ทำงานตรวจวัดที่หน้างาน 

มาตรฐานความปลอดภัยเครื่อง.......IP65 (ยกเว้นไมโครโฟน) 

 หน่วยความจำ.............................MicroSD 8 GB (รองรับความจุได้ตั้งแต่ 4-16 GB) 

คีย์บอร์ด .....................................บนตัวเครื่องมีปุ๋มควบคุมการทำงาน 8 ปุ๋ม 

การเชื่อมต่อ.................................USB2.0 Client

                                                   SV75 RS323 สายเคเบิ้ล (Option) 

                                                   SV76 RS 232 สายเคเบิ้ล และสายชาร์ตกับแบตเตอรี่ภายนอกตัวเครื่อง
                                                   (Option) 
​                                                   หรือ  Digital Input/Output (Trigger-Pulse) 

แหล่งพลังงาน..............................ถ่าน AAA จำนวน 4 ก้อน ใช้งานได้ประมาณ 16-24 ชั่วโมง

                                                   (ขึ้นกับความจุพลังงานของตัวถ่าน)

สถาวะใช้งาน................................อุณหภูมิ    ตั้งแต่ -10 ถึง 50 องศาเซลเซียส
                                                   ความชื้น สูงสุดถึง 90% แต่ไม่อยู่ในสถาวะควบแน่น 
ขนาดตัวเครื่อง.............................140 x 83 x 33 มิลลิเมตร
น้ำหนัก........................................ประมาณ 390 กรัม รวมถ่าน ระดับเสียงรบกวนสะสม

1/1 และ 1/3 ออกเตฟ

ฟังก์ชั่นการบันทึกเสียงขณะวัด

สายสัญญาณเพื่อเพิ่มความยาวแก่หัวไมโครโฟน

ภายในกล่อง SVAN 971 ประกอบไปด้วย 

 • เครื่อง SVAN 971 class 1 
 • Preamplifier SV 18 
 • ไมโครโฟนแบบวัดเสียงจากทุกทิศทาง ​                                     (Omni directional) SV 7052E 
 • Windscreen SA22 
 • 8 GB microSD card 
 • ถ่าน AAA จำนวน 4 ก้อน 
 • สาย USB สำหรับเชื่อมกับคอมพิวเตอร์ 
 • แผ่น CD คู่มือการใชงาน 
 • เอกสารผลการสอบเทียบเครื่องมือ 
 • ใบรับประกัน 
 • โปรแกรม Supervisor 
 • โปรแกรม SVAN PC++

ชุดไมโครโฟนสำหรับวัดภายนอกอาคาร

อุปกรณ์สอบเทียบระดับเสียงแบบพกพา 

SM 271

กล่องเก็บเครื่องวัดเสียงป้องกันน้ำฝุ่นละอองเพื่อวัดภายนอกอาคาร

OPTIONAL FUNCTIONS