หัววัดความสั่นสะเทือนในช่วงความถี่ (0.2-3700 Hz) 

ข้อมูลเชิงเทคนิคของ SVAN 974


สำหรับการวัดค่าการสั่นสะเทือน 

มาตรฐาน.....................................ISO 20816-1

การแสดงผล.................................RMS, Peak, Peak-Peak สามารถแสดงผลได้ 3 รูปแบบพร้อมกัน
​                                                   และเลือกตัวแปรปรับแก้ได้อย่างอิสระ

ค่าถ่วงน้ำหนัก..............................ฟิลเตอร์ HP1, HP3, HP10, Vel1, Vel3, Vel10, VelMF, Dil1,                                                                Dil3, Dil10, HP,Wh                             

RMS Detector............................การแสดงค่า RMS แบบดิจิตอล และแสดงค่าสูงสุดของการวัด
                                                   ด้วยความละเอียด 0.1 dB 

ช่วงเวลาที่เก็บค่า..........................ทุกๆ 100 มิลลิวินาที ถึง 10 วินาที 

ชนิดหัววัดความสั่นสะเทือน............รุ่น SV80 ชนิด IEPE, ค่าความไวของสัญญาณ (sensitivity) 100mV/g

ช่วงการตรวจวัด ...........................0.01 เมตร/วินาที^2 RMS  ถึง 500 เมตร/วินาที^2 Peak 

                                                  (โดยใช้หัววัด SV80 และ ฟิลเตอร์ HP1) 


สำหรับการสั่นสั่นสะเทือน 

รูปแบบการเก็บข้อมูล.....................เก็บข้อมูลตามช่วงเวลาที่วัดพร้อมทั้งแสดงค่าตามช่วงความถี่
FFT.............................................400, 800 หรือ 1600 เส้น ในช่วงความถี่ที่เลือกตั้งแต่ 78 - 20k Hz 

                                                   ด้วย HP ฟิลเตอร์ สามารถเลือกการเฉลี่ยได้ทั้งแบบ

                                                   Linear, Exponential และ Selectable window 
1/1 ออกเตฟ (Option)..................แสดงผลแบบ Real time สามารถเลือกค่าปรับแก้ได้ 15 ฟิลเตอร์
                                                  ในช่วงความถี่ตั้งแต่ 1 - 16k Hz ความแม่นยำ Class 1: IEC61260      1/3 ออกเตฟ (Option).................แสดงผลแบบ Real time สามารถเลือกค่าปรับแก้ได้ 45 ฟิลเตอร์ 
                                                  ในช่วงความถี่ตั้งแต่ 0.8-20k Hz ความแม่นยำ Class 1: IEC61260       
การวัดความเร็วรอบ......................สามารถวัดความเร็วรอบได้ 1-99,999 รอบ โดยสามารถทำการตรวจวัด

                                                  ค่าความสั่นสะเทือนได้พร้อมกัน
บันทึกไฟล์ WAV(Option)............ทำการบันทึกข้อมูลตามช่วงเวลาที่วัดในรูปแบบ WAV file 


ข้อมูลทั่วไป


ชนิดช่องรับสัญญาณ.......................IEPE, Charge amplifier หรือ Direct with TNC connector

IEPE Current...............................สามารถเลือกได้ทั้ง 1.5mA, 3.0 mA, 4.5mA 

Dynamic Range...........................มากกว่า 100 dB in single range 

Internal Noise Level....................น้อยกว่า 10 microVolt RMS (IEPE input & HP1 filter) 

ช่วงความถี่ที่วัดได้ .........................0.5 Hz - 22.6 kHz, Sampling Rate 48 kHz 

การแสดงผล ................................จอ OLED สี ขนาด 2.4 นิ้ว ความละเอียด 320 x 240 พิกเซล 

​หน่วยความจำ...............................MicroSD 8 GB (รองรับความจุได้ตั้งแต่ 4-16 GB) 

การเชื่อมต่อ.................................USB1.1 สายสัญญาณ I/O -AC output 1V RMS Sine (1.41 V Peak)

​                                                   หรือ  Digital Input/Output (Trigger-Pulse) 

แหล่งพลังงาน..............................ถ่าน AA จำนวน 4 ก้อน ใช้งาน มากกว่า 12 ชม. (6.0 V /1.6 Ah)^2

                                                   ถ่าน AA จำนวน 4 ก้อน แบบชาร์ตได้ ใช้งานมากกว่า 16 ชม. 

                                                   (6.0 V /1.6 Ah)^2

สถาวะใช้งาน................................อุณหภูมิ    ตั้งแต่ -10 ถึง 50 องศาเซลเซียส

                                                   ความชื้น สูงสุดถึง 90% แต่ไม่อยู่ในสถาวะควบแน่น 

ขนาดตัวเครื่อง.............................140 x 83 x 33 มิลลิเมตร

น้ำหนัก.......................................ประมาณ 390 กรัม รวมถ่าน SA 47

SVAN 974 เครื่องตรวจวัดความสั่นสะเทือนแบบพกพา

SV 81

SV RPM_PROB

OPTIONAL ACCESSORIES

SV 110

ชุด SVAN 974 ประกอบด้วย

 • ตัวเครื่อง SVAN 974 class 1 
 • หัววัดความสั่นสะเทือน SV80 
 • แม่เหล็กยึดหัววัด SA27
 • SC 27 สายสัญญาณเชื่อมต่อระหว่างหัววัดกับตัวเครื่อง 
 • SA74 กล่องเก็บเครื่องวัด 
 • 8 GB microSD card 
 • ถ่าน AA จำนวน 4 ก้อน 
 • สาย USB สำหรับเชื่อมกับคอมพิวเตอร์ 
 • แผ่น CD คู่มือการใชงาน 
 • เอกสารผลการสอบเทียบเครื่องมือ 
 • ใบรับประกัน
 • โปรแกรม SVAN PC++

เครื่องวัดความเร็วรอบ 

กระเป๋าผ้าสะพายแบบพกพา

เครื่องสอบเทียบหัววัดความสั่นสะเทือนแบบพกพา

World class INNOVATIVE OF SOUND AND VIBRATION MEASUREMENT

Contact us: 02 -116 - 5860 

คุณสมบัติเด่นของ SVAN 974

 • SVAN 974 เครื่อวัดความสั่นสะเทือนแบบพกพา ถูกออกแบบมาเพื่อตรวจวัดระดับความสั่นสะเทือนโดยเฉพาะเครื่องจักร ตามมาตรฐาน ISO 20816-1 
 • เครื่องจักรที่จำเป็นต้องทำการตรวจวัดการสั่นสะเทือนเป็นประจำ ได้แก่ ปั๊ม มอเตอร์ หรือ พัดลม เป็นต้น
 • SVAN 974 สามารถวิเคราะห์ค่าความสั่นสะเทือนทั้งในรูปแบบของ ความเร่ง ความเร็ว และระยะเคลื่อนตัว โดยเก็บข้อมูลตามระยะเวลาที่ทำการตรวจวัด พร้อมแสดงช่วงความถี่ของการสั่นสะเทือนที่เกิดขึ้น 
 • หน้าจอแบบ OLED ขนาด 2.4 นิ้ว ด้วยความละเอียด 320 x 240 พิกเซล ให้ความคมชัดสูงแม้ที่กลางแจ้ง โดยที่ยังประหยัดพลังงาน 
 • SVAN 974 ใช้แบตเตอรี่แบบถ่าน AA เพียง 4 ก้อน ทำให้งานในการบำรุงรักษา 
 • ตัวเครื่องทำจากอลูมิเนียมชั้นดี มีความทนทาน แข็งแรง จับกระชับมือ และยังช่วยป้องกันผลกระทบจากสนามแม่เหล็กไฟฟ้ารบกวนได้อีกด้วย 
 • ด้านบนตัวเครื่องมีช่องสัญญาณ 2 ช่อง ช่องแรกสำหรับเชื่อมต่อวัดความความสั่นสะเทือน (Accelerometer)  และช่องที่สองเชื่อมต่อเครื่องวัดความเร็วรอบ (Tachometer) 
 • หน้าจอแสดงค่าการสั่นสะเทือนแยกตามความถี่อย่างละเอียด (FFT) ในแต่ละช่วงเวลาแบบ Real time 
 • เมื่อเชื่อมต่อวัดความความสั่นสะเทือนรุ่น SV80 เครื่อง SVAN 974 สามารถตรวจวัดค่าความถี่ของการสั่นสะเทือนได้ตั้งแต่ 0.5-14,000 Hz  
 • เก็บบันทึกผลการวัดลงใน SD Card สามารถนำไปวิเคราะห์ข้อมูลต่อได้ด้วยโปรแกรม SVAN PC++ 

 (THAILAND)