Tonality คือการวิเคราะห์คุณภาพของเสียงโดยทั่วไปที่สอดคล้องกับการได้ยินของหูมนุษย์ 

Tonality หาได้จากการพิจารณ์เสียงที่ก่อให้เกิดความรำคาญ เพื่อคำนวณหาค่านั้นในหน่วยของ dB 

ตามมาตรฐาน ISO 1996-2 การวิเคราะห์ Tonal  มีความเกี่ยวพันกับพฤติกรรมของเสียงรบกวน 

SV 35A

ชุดไมโครโฟนสำหรับวัดภายนอกอาคาร

Tonality

คุณสมบัติเด่นของ SVAN 979

 • หากคุณต้องการมองหาเครื่องวัดเสียงและการสั่นสะเทือนที่วัดทุกอย่างด้วยเทคโนโลยีที่มีในตอนนี้ SVAN 979 คือเครื่องที่คุณกำลังมองหาอยู่ !!! 
 • SVAN 979 เหมาะกับใช้ในงานเชิงวิศวกรรม ในการดูแลรักษา ซ่อมบำรุงเครื่องจักร ตรวจสอบคุณภาพสินค้า วิจัยและพัฒนาสินค้าใหม่ การตรวจวัดวิเคราะห์ปัญหาและแก้ไขในงานอคูสติก เสียงรบกวนและการสั่นสะเทือน 
 • SVAN 979 เป็นเครื่องวัดเสียงและการสั่นสะเทือนประสิทธิภาพสูง มีความแม่นยำระดับ Class 1 (วัดแต่ละครั้งมีความคลาดเคลื่อนนอยกว่า 1 dB) ตามมาตรฐาน  IEC 61672 
 • SVAN 979 สามารถวัดความถี่ที่กว้างมาก โดยสามารถวัดเสียงที่ความถี่ต่ำที่สุดได้ถึง 3.15 Hz 
 • SVAN 979 สามารถสร้างสัญญาณ Pink noise และ White noise เพื่อทดสอบความก้องและการกั้นเสียงของชิ้นส่วนภายในอาคารได้ 
 • แสดงผลการวัดแยกตามความถี่แบบ 1/1 1/3 หรือ FFT บนหน้าจอขณะทำการวัด
 • สามารถบันทึกไฟล์เสียงคุณภาพสูง เพื่อนำไปวิเคราะห์ภายหลังในรูปแบบ WAV file ด้วยโปรแกรม SVAN PC++
 • SVAN 979 มีฟังก์ชั่นสมบูรณ์แบบ สำหรับใช้ในงานอคูสติกภายในอาคาร ได้แก่ การวัดค่าความก้องภายในอาคาร (RT60) การสร้างสัญญาณเสียงจากตัวเครื่อง การวัดประสิทธิภาพการป้องกันเสียงของผนังระหว่างห้องหรือผนังกรอบอาคาร 
 • SVAN 979 สามารถวัดและแสดงค่า NC (Noise Criteria) ตามมาตรฐานของ ASHREA  ซึ่งเป็นมาตรฐานการวัด Ambient sound ภายในอาคารที่ได้รับความนิยม
 • SVAN 979 สามารถเชื่อต่อแอปพลิเคชั่น SVANMOBLIE ด้วยสัญญาญบลูทูธกับอุปกรณ์พกพา ได้แก่ คอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟน หรือ แท็บเล็ต เพื่อควบคุมการวัด ซึ่งมีประโยชน์เป็นอย่างมากโดยเฉพาะในงานตรวจวัดอคูสติกภายในอาคาร 
 • SVAN 979 ถูกใช้เพื่อวัดการสั่นสะเทือนได้โดยการติดตั้งหัววัดการสั่นสะเทือนแทนที่ไมโครโฟน 
 • SVAN 979 แสดงผลด้วยหน้าจอชิน OLED ที่มีความสว่าง คมชัดสูง มองเห็นได้ชัดเจนทั้งกลางวันและกลางคืน แต่ประหยัดพลังงาน 
 • ตัวเครื่องผลิตกจากอลูมิเนียม และออกแบบให้ถือได้สะดวกไม่ลื่น อีกทั้งปอ้งกันการรบกวนจากสนามแม่เหล็ก
 • SVAN 979 ใช้ถ่าน AA จำนวน 4 ก้อน ซึ่งมีช่องเสียบสายเพื่อชาร์ตไฟโดยไม่ต้องถอดถ่าน หรือจะต่อกับแบตเตอรี่ภายนอก ก็สามารถทำได้ 
 • สามารถเชื่อต่ออุปกรณ์ภายนอกได้ 2 อย่างพร้อมกัน เช่น อุปกรณ์ GPS และโมเด็ม 3G 
 • หมดกังวลเรื่องการเก็บข้อมูลเพราะ SVAN 979 มีช่องสำหรับเสียบ microSD card ที่มีความจุสูงสุดถึง 128 GB

SA 420B

OPTIONAL FUNCTIONS

SM 279

วิธีการวัดค่าความก้องภายในห้อง (Reverberatiom Time, RT) ด้วยวิธี Inruppted Noise โดย SVAN 979 

SC 93

กล่องเก็บเครื่องวัดเสียงป้องกันน้ำฝุ่นละอองเพื่อวัดภายนอกอาคาร

หากการวิเคราะห์ความถี่แบบ 1/3 ออกเตฟ ยังละเอียดไม่พอ สำหรับการวิเคราะห์ การเพิ่มความละเอียดในการวิเคราะห์ความถี่แบบ 1/6 และ 1/12 

OPTIONAL ACCESSORIES

SA 279

สายสัญญาณเพื่อเพิ่มความยาวแก่หัวไมโครโฟน

ขาตั้งปรับให้มีความสูงได้มากที่สุดถึง 4 เมตร 

อุปกรณ์สอบเทียบระดับเสียงแบบพกพา 

Loudness คือการวัดเสียงที่สอดคล้องกับการรับรู้ความดังของเสียงของมนุษย์ เนื่องจากหูมนุษย์การมีการตอบสนองความดังในแต่ละย่านความถี่ที่แตกต่างกัน (หูมนุษย์จะรู้สึกว่าเสียงความถี่ต่ำดังน้อยกว่าเสียงความถี่สูง) ดังนั้นตามมาตรฐาน ISO 5328 จึงได้กำหนดค่า Loudness ขึ้น มีหน่วยเปน Phon เพื่อใช้ในการบ่งชี้ความดังที่สอดคล้องกับความรู้สึกของหูมนุษย์

มีหลายครั้งที่ถูกพิสูจน์แล้วว่า ค่า Loudness มีความเหมาะสมในการใช้เพื่อเปรียบเทียบความดังที่สอดคล้องกับความรู้สึกของหูมนุษย์มากกว่า dBA 

แสดง 1/6 และ 1/12 ออกเตฟ

 (THAILAND) 

Contact us: 02 -116 - 5860 

World class INNOVATIVE OF SOUND AND VIBRATION MEASUREMENT

SVAN 979

Loudness

ชุด SVAN 979 ประกอบด้วย

 • ตัวเครื่อง SVAN 979 class 1 
 • ตัวขยายสัญญาณไมโครโฟน (Preamplifier) SV 17
 • ไมโครโฟนแบบวัดเสียงจากทุกทิศทาง (Omni directional) GRAS 40AE ตามมาตรฐาน IEC 61094-4
 • SA 143 กล่องเก็บเครื่องวัด 
 • SA 22 ฟองน้ำกันลม (Windscreen) 
 • 8 GB microSD card 
 • ถ่าน AA จำนวน 4 ก้อน 
 • สาย USB สำหรับเชื่อมกับคอมพิวเตอร์ 
 • แผ่น CD คู่มือการใชงาน 
 • เอกสารผลการสอบเทียบเครื่องมือ 
 • ใบรับประกัน
 • โปรแกรม Supervisor 
 • โปรแกรม SVAN PC++
 • แอปพลีเคชั่น SVANMOBILE