(THAILAND) 

Contact us: 02 -116 - 5860 

World class INNOVATIVE OF SOUND AND VIBRATION MEASUREMENT

เหตุใดเครื่องวัดเสียง ที่สามารถบันทึกเสียงขณะทำการตรวจวัด ถึงได้เปรียบ ?? สำหรับผมแล้วนั้น ผมคิดว่าเครื่องวัดที่สามารถบันทึกเสียงการวัดลงในหน่วยความจำ พร้อมๆกับการวัดระดับเสียง มีความสำคัญมากๆ เพราะจากประสบการณ์โดยตรงของผม


ผมจำเป็นที่จะต้องเปิดฟังเสียงที่ทำการวัดเพื่อตรวจสอบต้นตอของเสียง เพื่อช่วยในการวิเคราะห์ครับ โดยผมขออนุญาต ยกตัวอย่าง 2-3 กรณีให้ฟังดังต่อไปนี้ครับ

กรณีที่1

ระหว่างที่ผมทำการวัดระดับเสียง เกิดมีเหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดเสียงดังมาก 2 เหตุการณ์ โดยเหตุการณ์แรกคือ เครื่องจักรภายในโรงงานทำงานในกระบวนการบางอย่างที่ส่งเสียงดังมาก ซึ่งเป็นเสียงรบกวนที่ผมสนใจ เพราะพื้นที่รอบข้างร้องเรียนจากเสียงดังกล่าว


แต่โชคร้ายระหว่างที่ทำการวัดเสียงจากการทำงานของเครื่องจักร ดันมีรถมอเตอร์ไซต์บิ๊กไบค์คันนึงที่ห่างออกไปประมาณ 20 เมตร สตาร์ตเครื่องยนต์ และเสียงท่อดังมากจนแสบหู ซึ่งก็เป็นเสียงที่ถูกบันทึกเข้าไปในเครื่องวัดระหว่างการวัดเช่นกัน


เมื่อผมทำการวัดเสร็จสิ้น และกลับมาดึงข้อมูลที่วัด ผมต้องการตัดค่าระดับเสียงจากรถมอเตอร์ไซต์ ออกไปจากข้อมูลที่ผมจะทำการเฉลี่ยหาค่าระดับเสียงจากโรงงาน การที่ผมเปิดฟังเสียงย้อนหลัง ก็ทำให้แน่ใจว่า ช่วงเสียงจากรถมอเตอร์ไซต์ คือช่วงเวลาไหน และผมก็ตัดเสียงในช่วงนั้นออกได้อย่างถูกต้องครับกรณีที่ 2

บ่อยครั้งในการทำงานวัดเสียงจริง คนที่ถือเครื่องวัดออกไปวัดเสียง กับคนทำการวิเคราะห์ข้อมูลเป็นคนละคนกัน โดยในเมืองไทย จะมี Technician ออกไปทำการวัดเสียง นำข้อมูลกลับมาให้ Officer ดึงข้อมูลมาทำรายงาน หากเครื่องวัดไม่สามารถบันทึกเสียงกลับมาได้ พอดึงข้อมูลออกมามีแต่ตัวเลข Officer ไม่รู้เลยว่าไปวัดอะไรมา หากข้อมูลยิ่งดูแปลก เช่น มีค่าระดับเสียงสูงๆ บ่อยครั้งเกินไป หรือค่าระดับเสียงที่ไปวัดดูน้อยจากความเป็นจริง คนวิเคราะห์หรือทำรายงานไม่สามารถรู้ได้เลยครับว่า ข้อมูลที่หน้างานวัดมาให้ มีคุณภาพดี มากน้อยแค่ไหน


กรณีที่ 3

การบันทึกเสียงที่วัดมา เปรียบเสมือนได้วัตถุดิบชั้นดีมาครับ เราจะวิเคราะห์ข้อมูลการวัด แบบไหนก็ได้ เช่น มาทำการวิเคราะห์แยกความถี่ แบบ 1/1 1/3 FFT ดูพฤติกรรมของเสียง หากต้องทำการออกแบบผนังกันเสียง ก็ทำได้เลยเพราะมีข้อมูลที่ครบถ้วนมาแล้วครับ
จะเห็นได้ว่า การบันทึกเสียงระหว่างการวัด มานั้นมีประโยชน์มากๆ ผมขอสนับสนุนเลยครับว่า ควรจะเลือกซื้อเครื่องวัดเสียงที่บันทึกเสียงระหว่างการวัดไว้มาใช้งาน จะดีกว่าครับ
โดยเครื่องวัดเสียงของ SVANTEK แทบทุกรุ่น ถูกออกแบบให้สามารถบันทึกเสียงระหว่างการวัดได้เพราะเหตุผล ที่ผมได้อธิบายไว้ครับ